Tip Tray´s Teller, Schalen und Aschenbecher aus Blech 

 

 

Tabletts 

 

 

Blechtablett Jolef Hlavacek Harmonika Erzeugung Laun CSR / Reklame

Blechtablett Cisk finest Quality Lager Beer, Malta / Reklame

Blechtablett Kinnie, Malta / Reklame