Tip Tray´s Teller, Schalen und Aschenbecher aus Blech 

  

 

Biscutis 

 

Blechschale Leibniz (Bahlsen) Hannover / Reklame

Blechteller Harry Trüller Celle - Biscuit & Waffeln / Reklame