Malta

 

Stempel

 

 

 

Stempel J. Manche, Sliema, Malta

Stempel J. Galea, Malta