Kakao und Schokolade

 

 

Blechteller Riquet kakao, Leipzig

Blechteller Riquet Kakao, Leipzig - Reichsgericht in Leipzig

Blechteller Riquet Kakao, Leipzig - Kaiser Wilhelm Denkmal in Berlin

Blechteller Stollwerck Gold Brand Chocolate & Cocoa