Blechdosen mit Reklame: Tabak

 

 

 

A-C

 

 

Zigarettenvertrieb Vereinigter Zigarettenfabriken Berlin "1936" 

Abonn´e

AIDA Aralla

Basma-Luxe S. J. Moldavan 1923

Gebr. Bernard A.G. Regensburg - Russischer Augentabak

Cadena Penaal 6

Heller Feinschnitt / China Gold

A. Constantin Cigaretten-Fabrik Hannover, Damen Cigaretten

Cogétama, Fameux par la qualité

Meister Schäg - Gebr. Crüwell Bielefeld